Biuro rachunkowe Wrocław, rożne rodzaje ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe prowadzone przez przedsiębiorcę powinny zawierać kilka obowiązkowych pozycji, a są to:

  • konta księgi głównej,
  • konta ksiąg pomocniczych,
  • zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych,
  • dziennik.

Jest to sporo dokumentów, z którymi może pomóc Ci oczywiście nasze biuro rachunkowe we Wrocławiu. Warto jednak mieć ogólne pojęcie o tym, jakie dokumenty księgowe potrzebne są Twojej firmie.


Dziennik

Dziennik to miejsce, w którym znaleźć powinny się wszystkie operacje gospodarcze w porządku chronologicznym. Suma tych operacji oraz łączne obroty kont syntetycznych potwierdzają poprawność co do wartości operacji gospodarczych w księgach rachunkowych.

Dziennik najczęściej zawiera następujące dane: pozycja wpisu, data, dowód, treść operacji, kwota, ponadto kwalifikujący dowód do ujęcia w księgach, księgujący, konto Wn, kwota Wn, konto Ma, kwota Ma, uwagi.


Konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych

Konta księgi głównej nazywane są inaczej kontami syntetycznymi i funkcjonują one zgodnie z zasadą podwójnego zapisu. Konta ksiąg pomocniczych to natomiast konta analityczne i podporządkowane są one zasadzie zapisu powtarzanego. Księgi pomocnicze pomagają utrzymać porządek w takich obszarach jak wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników, czy transakcje zakupu i sprzedaży - a to wszystko do celów podatkowych lub ubezpieczeniowych.