Forma prawna podmiotu

Księgi handlowe powinny być prowadzone przede wszystkim przez dwa rodzaje podmiotów biznesowych, tj:

  • spółki prawa handlowego – spółki akcyjne i z o.o.,
  • spółki osobowe prawa handlowego – komandytowe i komandytowo-akcyjne.

Czasami jednak zobowiązane są do tego również spółki cywilne, spółki partnerskie osób fizycznych oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Warunki jakie muszą spełniać opisane są w Ustawie o rachunkowości, w art. 2 ust. 1 pkt 2.


Wielkość obrotów w roku ubiegłym

Kolejny element, który stanowi podstawę do prowadzenia ksiąg handlowych to wysokość przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych w poprzednim roku obrotowym. Przychód musi wynosić co najmniej równowartość 1 200 000 euro w walucie polskiej. Jego wysokość będzie więc zależna od kursu średniego NBP, a to oznacza, że może różnić się w kolejnych latach.


Źródła finansowania

Nie bez znaczenia pozostaje także specyfika działalności oraz źródła jej finansowania. Do prowadzenia ksiąg handlowych zobowiązane są różnego rodzaju jednostki, m. in.: jednostki administracyjne, osoby zagraniczne oraz oddziały i przedstawicielstwa firm zagranicznych, jednostki zajmujące się działalnością ubezpieczeniową (bez agentów i pośredników) oraz wiele innych.

Czy to wszystko wydaje się skomplikowane? Skontaktuj się z naszym biurem rachunkowym we Wrocławiu. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy w każdej sprawie.