Księgi handlowe to tak zwana pełna księgowość. Podmioty biznesowe, które zobowiązane są do prowadzenia tego rodzaju księgowości, muszą stosować się do wielu zasad i bardzo szczegółowo opisywać finanse swojej firmy. Prowadzenie ksiąg handlowych to jedna z usług naszego biura rachunkowego we Wrocławiu.


Co dokładnie charakteryzuje pełną księgowość?

Podmioty, które muszą prowadzić księgi handlowe, powinny zadbać o to, aby znalazły się w nich wszystkie niezbędne informacje. A co należy do tego typu informacji? Przede wszystkim dokładne wykazanie wszystkich operacji gospodarczych, należności i zobowiązań oraz przedstawienie szczegółowych informacji odnośnie określonych obszarów działalności firmy. Każde przedsiębiorstwo musi przedstawiać swoją sytuację rzetelnie i w sposób klarowny.

Ponadto polityka rachunkowości powinna być prowadzona tak, aby przedstawiać wszystkie zdarzenia istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Jednocześnie jednak należy zachować zasadę ostrożności.

Ważny jest również fakt, iż jednostki prowadzące księgi handlowe muszą sporządzać sprawozdania finansowe. Każde takie sprawozdanie powinno składać się z:

  • bilansu,
  • rachunku zysków i strat,
  • wprowadzenia do sprawozdania,
  • dodatkowych informacji i objaśnień.

Z powyższego wynika, że nie jest to prosty proces. Dlatego też dobrze jest skorzystać z usług profesjonalnego biura rachunkowego. Nie jesteś pewien, czy dotyczy to właśnie Twojego biznesu? Sprawdź, kto jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg handlowych.